./include/docs/show_doc.php

 

مانکن طلا فروشی

عکس مانکن طلا فروشی

ساخت مانکن طلا فروشی

ساخت مانکن طلا و جواهر معمولا در سه سایز انجام می شود. سایز کوچک مانکن نیم تنه است که برای ....... مورد استفاده قرار می گیرد. سایز متوسط مانکن هایی هستند که برای آویز کردن سرویس نیم ست و فول ست استفاده می شوند و سایز بزرگ مانکن ها برای آویز کردن سرویس های بلند و رولباسی مناسب هستند. جهت یکنواختی مانکن های ویترین طلا فروشی باید یک طراحی در سایزهای مختلف تولید و ساخته شود. معمولا سایز ........... مانکن ها پرکاربردترین سایز است. ساخت قالب برای تولید مانکن های پلاستیکی هزینه بالایی دربر دارد بنابراین تولید مانکن پلاستیکی به ازای یک طراحی خاص برای یک مشتری قابل انجام نیست. اما مانکن رزینی را می توان به سفارش مشتری و به تعداد کم نیز تولید نمود. مانکن های خاص مانند رزین میتواند برای ایجاد تفاوت در یک ویترین استفاده گردد تا نقطه تمایز و شاخصه یک ویترین باشند.

قیمت مانکن طلا

معمولا مانکن ویترین طلا فروشی بیشتر هزینه های طراحی و ساخت یک ویترین طلا فروشی را به خود اختصاص می دهد. قیمت مانکن پلاستیکی از مانکن های دیگر کمتر است و در نتیجه عمدتا مانکن های تولید شده پلاستیکی هستند. قیمت مانکن رزینی از مانکن پلاستیکی بیشتر است و به همین دلیل در طراحی ویترین طلا و جواهر تعداد کمی از این مانکن ها وجود دارد. قیمت مانکن های خاص بنا به متریال و روش تولید آن متفاوت است و معمولا هزینه بیشتری در بر دارد.