پیشخوان طلا فروشی

پیشخوان یکی از مهمترین بخش های یک فروشگاه به حساب می آید. یک جواهر فروش بیشترین زمان خود را پشت پیشخوان میگذراند. او کالای خود را بر روی پیشخوان به مشتری عرضه میکند. در این مقاله ویژگی های یک پیشخوان ایده آل بررسی شده است.

ادامه خواندنپیشخوان طلا فروشی